ZENON / Продукти / UP / Спецификации

Спецификации на UP

Изходно напрежение 0 до 25 kV със скорост на нарастване 5 kV/s; положителна полярност; ограничено и стабилизирано при достигане на 25 kV
Минимална стойност на изолационното съпротивление на изпитвания обект > 20 MΩ
Ток на късо съединение 3.5 mA
Време за достигане на напрежение 25 kV 30 s при капацитет на изолационната система 5 µF
Индикация на изпитвателното напрежение 5 до 27 kV, барграф с разрешаваща способност 2 kV
Звукова сигнализация за напрежение над 200 V върху обекта
Индикация за заряда на акумулаторната батерия
Опции дистанционно управление
Тегло 3.5 kg