ZENON / Продукти / UP

UP: Локализатор на повреди в изолационни системи

Снимка на UP

Уредът е предназначен за откриване на проявили се преходни или трайни повреди в изолацията на съоражения от клас на напрежение 20 kV. Основно предназначение е локализирането на повреден участък от магистрална кабелна линия.

Изделието е разработено съвместно с лаборатория „Техника на високите напрежения и охрана на труда”, ТУ Варна — акредитирана от МТСП за измерваня и изпитвания по електробезопасност. Внедрено е в клонове на НЕК ЕАД в Пазарджик и Бургас.

Спецификации

Година: 1994