ZENON / Продукти / U48200

U48200: Захранване за модем 48V / 3.3:5:12V

Снимка на U48200

U48200 е DC/DC преобразувател осигуряващ галванично развързани захранващи напрежения за модеми тип Watson4 от постояннотоков източник -48 V. Предназначен е за захранване до два HDSL модема.

Разработена е модификация със синхронизация от външен тактов генератор с честота 128 kHz и модификация с възможност за претоварване по входно захранващо напрежение до 300 V.

Спецификации
Резултати от изпитания на пробна серия PDF, 0,4 MB

Година: 2004
Дистрибутор: Мултиплекс ЕООД