ZENON / Продукти / BUN

BUN: Безконтактен указател за високо напрежение

Уредът е предназначен за установяване на наличие или отсъствие на напрежение с честота 50 Hz на въздушни електропроводи или електрически разпределителни уредби за нпрежение от 1 kV до 110 kV. Той е разработен и изпълнен в съответствие с изискванията на ОН 0485479-91 (Комитет по енергетика) и отговаря на експлоатационните условия за техническа безопастност по ПБТЕЕУС-Д-01-008.

Изделието е разработено съвместно с лаборатория „Техника на високите напрежения и охрана на труда”, ТУ Варна — акредитирана от МТСП за измерваня и изпитвания по електробезопасност.

Спецификации

Година: 1997