ZENON / Продукти / BUN / Спецификации

Спецификации на BUN

Клас на напрежение на електрическите уредби 1–110 kV
Честота на контролираното напрежение 50 Hz
Чувствителна част размери: 123 x 70 x 40 mm
маса: < 300 g
Изолираща част дължина: 800 mm
диаметър: 32.5 mm
маса: < 200 g
Ниво на звуковия сигнал, излъчван от чувствителната част > 70 dB (A) на разстояние 1 m
Автоматичен тест за работоспособност периодичен звуков и светлинен сигнал с период 2 s
Минимално разстояние за формиране на информационен сигнал до 10 kV — 150 mm
до 20 kV — 250 mm
до 110 kV — 1000 mm
Влияние на полета с постоянно напрежение и на полета с висока честота няма
Степен на защита IP43
Клас на защита II
Изпитвателно напрежение на изолиращата част 105 kV / 50 Hz
Автономно захранване 9V DC акумулаторна батерия
Продължителност на работа със зареден акумулатор 10 часа непрекъсната сигнализация
30 часа в режим на автоматичен тест и готовност