ZENON / Продукти / U48100

U48100: Захранване 48V / 100V

Снимка на U48100

U48100 е DC/DC преобразувател осигуряващ захранващо напрежение 100 V / 100 mA получавано от постояннотоков източник с номинално напрежение 48 или 60 V. Изходът е галванично изолиран от захранващия токоизточник. Преобразувателят има защита от претоварване и късо съединение и вход за синхронизиране с външен тактов генератор. U48100 се изработва като самостоятелен модул за вграждане.

Спецификации

Година: 2003
Дистрибутор: Мултиплекс ЕООД