ZENON / Продукти / TimeMaster

TimeMaster: Система за генериране на сигнал „точно време”

Снимка на TimeMaster

Изделието е предназначено за генериране на сигнал „точно време” за излъчване от радиостанции. Управлението се реализира от два паралелно работещи специализирани компютъра, позволяващи едновременното генериране на сигнал „точно време” и сверяване на опорния генератор.

Изделието е внедрено в радиостанции „Канал Ком” — Варна и „Канал Ком” — Сливен.

Спецификации

Клиент: Канал Ком
Година: 1994