ZENON / Продукти / TIH

TIH: Тестер за проникнала влага в електродвигатели

Снимка на TIH

Уредът е предназначен за регистриране на повишена влажност във въздушна среда. Датчикът се монтира в силови уредби и машини, при които повишената влажност е недопустима. Обикновено това са електродвигатели на водни помпи. Регистрирането на повишена влажност указва повреда на водно уплатнение. Прагът на сработванe може да се настройва. Изходът е с тригерно действие, а състоянието се нулира от оператор с помощта на бутон.

Спецификации

Година: 1997