ZENON / Продукти / ПИРС

ПИРС: Приставка за измерване на разстояние

Приборът е предназначен за измерване на разстояние до подводни и надводни кораби чрез щатна хидроакустична станция.

Спецификации

Клиент: ВМФ
Година: 1991