ZENON / Продукти / I3200

I3200: Линейно захранване 140mA / 3.3:5:12V

Снимка на I3200

I3200 е I/U преобразувател осигуряващ небходимите галванично развързани захранващи напрежения за модеми тип Watson4. Преобразувателят е предназначен да захранва до два HDSL модема.

Спецификации

Година: 2004
Дистрибутор: Мултиплекс ЕООД