ZENON / Продукти / EcoAir

EcoAir: Озонатор за въздух

Снимка на EcoAir

Изделието е предназначено за дезинфекциране и премахване на миризми в битови помещения чрез генериране на озон. За получаването му се използва кислород от въздуха. Генерираната концентрация се регулира плавно, което позволява прибора да се ползва в среди с различна замърсеност и помещения с различен обем. Циркулацията на обработвания въздух е принудителна.

Спецификации

Клиент: DJ&DJ
Година: 1994
Съвместно със: Зенон — Л