ZENON / Продукти / Делфин

Делфин: Хидроакустична промерна система

Снимка на Делфин

Малогабаритната хидрографска измервателна система (МХИС) „Делфин” включва високочестотен ехолот „МИКРОЛОТ — 60П” и принтер „МИКРОПРИНТ — 89”. Системата осигурява измерването и регистрацията на дълбочината, относителното време и допълнителни данни, необходими за граждански инженерни дейности и наблюдения в крайбрежни води, реки, езера и канали. Допълнена с опционален блок за синхронизация, използващ сложен сигнал, тя позволява да се получи дълбочинна карта на плитководни басейни.

Първи използвали в своята дейност „Делфин” са СТФ (1989), „Транспроект” (1990), „Трансстрой” (1991).

Спецификации

Година: 1989