ZENON / Продукти / D500L / Спецификации

Спецификации на D500L

Общи характеристики

Работна честота >= 150 kHz
Режим на работа непрекъснат
Аларма „ток в шлейфа” превкл. контакт
Аларма „захранване” превкл. контакт
Коефициент на полезно действие (КПД) 82%
Охлаждане естествено (чрез конвекция)

Вход

Номинално постоянно захранващо напрежение -48 V
Диапазон на входното захранващо напрежение -36 V – -72 V
Контрол на диапазона на захранващото напрежение < 35 V, > 75 V
Защита от напрежение > 80 V
от неправилен поляритет

Изход

Номинален изходен ток — 4 дискретни стойности 65, 70, 75, 80 mA
Режим реверс 100 V / 10 mA
Защита при разкъсан шлейф минимален ток
Защита късо съединение импулсно максимален ток
Защита ток на утечка проводник А и B 5, 10 и 15 mA
Максимално изходно напрежение — ограничено 525 V
Защита от свръхнапрежение 570 V