ZENON / Продукти / D250 / Спецификации

Спецификации на D250

Общи характеристики

Работна честота >= 100 kHz
Режим на работа непрекъснат
Коефициент на полезно действие (КПД) 84%
Охлаждане естествено (чрез конвекция)

Вход

Номинално постоянно захранващо напрежение -48 V
Диапазон на входното захранващо напрежение -36 – -72 V
Контрол на диапазона на захранващото напрежение < 35 V, > 75 V
Защита от напрежение > 80 V
от неправилен поляритет

Изход

Номинален изходен ток — 4 дискретни стойности 130, 140, 150, 160 mA
Режим реверс 100 V / 10 mA
Защита при разкъсан шлейф минимален ток
Защита късо съединение импулсно максимален ток
Защита ток на утечка проводник А и B 5 mA
Максимално изходно напрежение — ограничено 270 V
Защита от свръхнапрежение 300 V